Croeso i Banel Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus

Panel Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus yw panel cynrychiolaeth genedlaethol Iechyd Cyhoeddus Cymru o 2,500 o drigolion ledled Cymru. Drwy rannu eu profiadau a’u safbwyntiau bob tri mis bydd aelodau’r panel yn helpu i lywio polisi iechyd y cyhoedd a’r broses o wneud penderfyniadau, a chyfrannu at wella iechyd a llesiant ledled Cymru.

Rydym eich angen CHI!

Rydym yn chwilio am drigolion Cymru sy’n 16+ oed i ymuno â’n Panel!

I sicrhau bod y wybodaeth mae’r Panel yn ei chasglu yn adlewyrchu poblogaeth Cymru, mae angen ystod eang o drigolion arnom o bob rhan o Gymru i gymryd rhan.

YMUNWCH HEDDIW! Edrychwch i weld a ydych yn cyfateb i’r grwpiau rydym yn chwilio am ar hyn o bryd.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

Dilynwch Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael rhagor o wybodaeth am sut i wella eich iechyd a’ch llesiant
Cysylltwch â ni ar SiaradICCymru@djsresearch.com